Home/Program

Program

Ankomst og innsjekking

Lag fra Vestfold, Buskerud, Hedmark, Akershus, Østfold, Vest Agder, Rogaland, Oslo og Spania ankommer Tønsberg og Messecup. En leder fra hvert lag sjekker inn laget i hovedsekretariatet som befinner seg i Tønsberghallen. Innsjekk i Tønsberghallen begynner åpner fra kl 16:00. Her hentes «lagposen» med bland annet deltakererbånd, Messecup «item» mm.

Lagene kan sjekke inn på sin skole fra kl. 18:00

Turneringsstart

Kampene begynner allerede fredag 24. mai kl. 18:oo. Det vil i hovedsak være kamper med lokale lag.

Spillere-gutte

Messafestivalen 2019

Lørdag begynner det store gruppespillet og for de som ikke er for slitne i beina og orker så er det Messafestivalen åpen på kvelden.

Her kan du møte mange andre spillere fra både nær og fjern. Det har alltid var stort interesse for Messafestivalen og med et par års fravær kan vi gledelig melde fra om at vi  igjen har Messafestvalen i programmet.

Mer detaljert informasjon vil komme nærmere cupstart.

Det vil bli satt opp busser fra skolene for de med deltakerkort A og eller T/L og betalt for transport.