Skip to main content

Kampinformasjon

Kampoppsett og resultater

1. utkast til kampoppsett vil foreligge ca. 14 dager før turneringsstart. Endelig kampoppsett vil foreligge ca. 1 uke før turneringsstart.

Endringer kan dog forekomme helt frem til turneringsstart hvis det oppdages feil i kampoppsettet, lag trekker seg mv.

Lag som trekker seg etter 1. mai blir ilagt et gebyr på kr. 2 500,-.
Disse gebyrene kommer i tillegg til innbetalt påmeldingsavgift.
Ved overtegning vil de lag som ikke har betalt påmeldingsavgift, og de sist påmeldte lag, måtte vike plass.

Regler

Turneringsavvikling

I klassene 13 år og oppover går innledende kamper som serie og sluttspill etter cup-system. Minilagene J/G 7-8 spiller 4’er håndball på minibane, J/G 9-10 spiller 5’er håndball på kortbane (3/4 bane), J/G 11-12 spiller aktivitetsserie, 6’er håndball og full bane.

Reglement

Vi spiller etter Norges Håndballforbunds reglement hvis ikke annet er nevnt i Kampreglementet for turneringen. Protestgebyr på kr. 500,- innen 30 minutter etter kampslutt, leveres til sekretariatet i hallen der kampen ble spilt.

Dispensjoner

 • Dispensasjoner gitt av klubbens egen region for seriespill gjelder også i turneringen. Dokumentasjon må kunne forevises på forespørsel
 • Andre dispensasjoner kan søkes om ved lagspåmelding, og innvilges/ikke innvilges fra sak til sak
 • Det kan søkes om dispensasjon for at spiller deltar for annen klubb i turneringen, så lenge det før turneringen fremlegges skriftlig samtykke fra klubben hvor spilleren er registrert. Dispensasjoner til dette gis hovedsaklig av sosiale årsaker.
 • NB! Hvis spilleren har meldt overgang til klubben etter 15. februar (med klardato 1.juli 2023) så er spilleren spilleberettiget for ny klubb under Messecup, det er da ikke behov for å søke om dispensasjon. ref. NHF
Bruk av spillere på flere lag i samme årsklasse

A. I klasser med sluttspill (13-års klassene og eldre) er det ikke lov for spillere å delta på mer enn ett lag i samme årsklasse.

Ett av Messecup Tønsbergs satsingsområder er å ha godt med spilletid, ikke bare for lagene som helhet, men også for den enkelte spiller. Vi har derfor lagt til et punkt B i reglementet.
B. I klasser som ikke har sluttspill (12 års-klassene og yngre) legger vi derfor opp til at klubber som melder på flere enn et lag i en årsklasse kan låne en (1) spiller fra et av de andre lagene sine i årsklassen pr. kamp.

Tiltaket er ment for å redusere antall spillere på benken i hver kamp for de lagene som har akkurat nok spillere til å melde på enda ett lag, men mangler (nok) innbyttere til å gjøre det.

Følgende forutsetninger gjelder:
 1. For å melde på flere lag i samme årsklasse må man ha nok spillere til at lagene kan spille mot hverandre, dvs. at:
  1. i klasser med 4 spillere på banen, må man minimum ha 8 spillere for å melde på to lag, 12 spillere for å melde på tre lag osv
  2. i klasser med 5 spiller på banen må man minimum ha 10 spillere for å melde på to lag, 15 spillere for å melde på tre lag osv.
  3. i klasser med 6 spiller på banen må man minimum ha 12 spillere for å melde på to lag, 18 spillere for å melde på tre lag osv.
 2. I Profixio legges spillerne kun inn på sitt primær lag
  1. f.eks hvis man i en klasse med 4 spillere på banen har tilgjengelig totalt 8 spillere, legges spillere 1 til 4 inn på LAG A, mens spillere 5 til 8 legges inn på LAG B).
  2. Når LAG A spiller kan da en fra LAG B spille for LAG A og vice versa.
 3. Tiltaket skal ikke brukes for å «toppe» laget. Vi forventer at lagene benytter denne muligheten til å gi ekstra øvelse til de spillerne som trenger det mest.

Spilletider

 • JG 7/8 år spiller 1 x 18 minutter. (maks 8 spillere per lag – under kamp) (minimum 3 kamper)
 • JG 9 år spiller 1 x 18 minutter. (maks 12 spillere per lag – under kamp) (minimum 3 kamper)
 • JG 10 år spiller 1 x 18 minutter. (maks 12 spillere per lag – under kamp) (5 kamper)
 • Aktivitetslagene JG 11/12 spiller 1 x 22 minutter. (maks 12 spillere per lag – under kamp) (5 kamper)
 • Klasse JG 13/14 spiller 2 x 15 minutter i grunnspill og sluttspill. (maks 14 spillere per lag – under kamp) (minimum 4 kamper)
 • Klasse JG 15/16/20 spiller 2 x 20 minutter i grunnspill og sluttspill. (maks 14 spillere per lag – under kamp) (minimum 4 kamper)
 • Alle kamper spilles uten time-out
 • I kamper med 2 omganger er det pause på 1 min mellom omganger (som en timeout). Ikke sidebytte.

Plasseringsrekkefølge ved lik poengsum

 1. Poengforskjell ved innbyrdes oppgjør
 2. Målforskjell ved innbyrdes oppgjør
 3. Flest skårete mål i innbyrdes oppgjør
 4. Målforskjell i alle kamper i puljen
 5. Flest skårete mål i alle kamper i puljen
 6. Loddtrekning

Uavgjort etter ordinær tid i sluttspillkamper

 • Det skal trekkes om hvilket lag som skal starte med ballen.
 • Uavgjorte kamper I sluttspillet avgjøres etter «SUDDEN DEATH-PRINSIPPET». Maksimalt 5min. Deretter loddtrekning.
 • Uavgjorte A-finaler medfører 2 ekstraomganger a 3 min, deretter «SUDDEN DEATH-PRINSIPPET», ubegrenset tid.

Hjemmelag / bortelag

Lag oppført som hjemmelag begynner med ballen og stiller på banehalvdelen til venstre for sekretariatet. I A-finalene gjennomføres myntkast om hvem som starter med ballen.

Hjemmelaget har ansvar for å stille med ball.

Ved draktlikhet har lag oppført som bortelag ansvar for å stille med reservedrakt, eventuelt overtrekksdrakt.

Klisterbruk

Bruk av klister er ikke tillatt for klassene J/G 2015 t.o.m J/G 2008. Slik bruk medfører bortvisning fra cupen og bot på kr 2000,-. Klisteret som brukes av de eldre lagene kan kun være et vannbasert klister. Dette forbudet er et resultat av kommunenes regelverk.

Protester

Protester og protestgebyr på kr 200,- leveres skriftlig innen 30 min. etter kampslutt. Dette leveres sekretariatet I hallen hvor kampen ble spilt.

Spillere og støtteapparatet registreres i Profixio innen 15. mai.

Haller

Under Messecup benyttes følgende haller. Klikk på hallen for å se detaljer og veibeskrivelse.

Tønsberghallen

Wergelands vei 56, 3117 Tønsberg

Dette er hallen hvor sekretariatet befinner seg og hvor alle lagene sjekker inn når de kommer. Her vil dere få utdelt T-skjorter og messebånd og få den informasjonen dere trenger for å få en vellykket cup.

Alle sluttspill vil foregå i denne hallen på søndagen.

Vis på kart

Eikhallen

Jutulveien 9

Fra nord: Kjør E18 til avkjøring ved GULLI. Derfra til rundkjøring ved Sem kirke. Ta til venstre ut av denne, retning Horten. Videre rett fram i neste rundkjøring til kryss Syrbekkveien/Eikveien. Etter ca 2 km, ta til høyre mot Tønsberg. Etter ca 500 m innkjøring til hallen til venstre. Fra sør: Kjør E 18 til Åskrysset (Askjem Campingsenter) Følg skilt retning Horten, gjennom rundkjøring ved Sem kirke. Deretter som beskrevet over.

Vis på kart

Slagenhallen

Trimveien 3150 TOLVSRØD

Følg E 18 til skilt mot Tønsberg. Følg skilt i retning Åsgårdstrand ? RV311, helt fra Kjellekrysset (før Tønsberg). Ta av til høyre i Olsrødkrysset, retning Vallø FV 510. Etter 2 fartsdumper (ca 500 m), se etter skilt Slagenhallen (høyre).

Vis på kart

Nøtterøyhallen

Øvreveien 9 3121 Nøtterøy Norway

Følg E 18 til skilt mot Tønsberg. I Kjellekrysset tar du til høyre fra sør og venstre/høyre fra nord og kjører Ringveien gjennom tunnelen fram til kanalkrysset. Ta til høyre over Kanalbrua. Følg så Riksvei 308 mot Tjøme. Etter ca 2 km er det skiltet til Nøtterøyhallen mot høyre opp Kolbergveien. Følg veien rett frem til du eter 1-2 min svinger inn Øvreveien der det også er skiltet til Nøtterøyhallen

Vis på kart

Semshallen

Semsbyveien 102, Sem, Norway

Ligger inntil Sem Skole. Avkjøring fra E-18 til Tønsberg. Deretter til SEM (/høyre) og neste kryss til høyre. Kjør ca 300 m og ta til venstre før fengselet, deretter til venstre (skilt merket Idrettshall) Rød bygning, synlig fra E-18 sydfra.

Vis på kart

REMA 1000 ARENA

Trimveien ,3150 TOLVSRØD

Følg E 18 til skilt mot Tønsberg. Følg skilt i retning Åsgårdstrand ? RV311, helt fra Kjellekrysset (før Tønsberg). Ta av til høyre i Olsrødkrysset, retning Vallø FV 510. Etter 2 fartsdumper (ca 500 m), se etter skilt Slagenhallen (høyre).

Vis på kart

Revetal ungdomsskole

Skoleveien 3, 3174 Revetal

Vis på kart

Vearhallen

Melsomvik veien 561 3173 VEAR

Fra nord: Kjør E18 til avkjøring til Tønsberg. Hold denne veien fram til Kjellekrysset, ta til høyre, retning Jarlsberg Travbane.Ta av i rundkjøringen ved Jarlsberg Travbane til venstre, og følg veien mot Vear. Hallen ligger på høyre side. Avkjøring til Vear Idrettsplass. Sørfra: Følg E-18 til avkjøring Stokke. Kjør gjennom Stokke og følg skilting retning Vear/Tønsberg.

Vis på kart

Ramneshallen

Bergsåsveien 38, 3175 Ramnes

Vis på kart

Dommere

Vi satser alltid å gjøre Messecup til en turnering med kvalitet.

Det betyr at vi trenger mange kompetente dommere. En cup kommer aldri å klare seg uten sine dommere og i fjor tok vi imot ca 70 st og regner med at vi har behov omtrent det samme antallet denne gangen også.

Å være dommer i Messecup handler ikke bare om å dømme kamper. Du får i tillegg møte dommerkolleger fra mange andre klubber. Du sjekker inn på Tønsberg Vandrerhjem, hvor alle dommere som skal overnatte under helgen. Om dagen dømmer du kamper og om kvelden så kan du omgås med dine nye «kollegaer»

Vårt arbeid på Messecup handler også om å finne en god miks av dommere som representerer turneringen vår. Det betyr at jeg kommer til å ta ut dommere i ulike aldrer og ulike nivåer. Det vil bli dømming fra J/G 7-16. Der hvor det er behov vil vi tilby tett og god oppfølging og veiledning før og under cupen, noe som vil kunne gi deg en fin utvikling i dommerprestasjonene dine.

Holder du og din makker dessuten et høyt nivå så har dere , som alle lag, sjansen til å gå hele veien og dømme en finalematch.

I forbindelse med Messecup 24. – 26. mai 2024 i Tønsberg har vi i behov for mange dommere:

Det er plass til ca. 30-40 dommerpar i turneringen fordelt på følgende nivå:

 • J/G 15/16: 6 par (dommer 2)
 • J/G14: 6 par (dommer 1-2)
 • J/G 12-13: 8 par (dommer 1)
 • J/G 10-11: 8 par (dommer barnehåndball og dommere 1)
 • J/G 7-9: 6 par (barnekampledere)

Samlingen innledes med informasjon og påfølgende dommermiddag fredag kveld – (ikke obligatorisk oppmøte).

Overnatting blir på Tønsberg Vandrerhjem for tilreisende dommere.

De som har behov for overnatting melder fra om dette.
 • Samling start: Fredag kveld ca. kl. 18:45
 • Samling slutt: Etter siste dømte kamp søndag
 • Sted: Tønsberg
 • Overnatting: Tønsberg Vandrerhjem
 • Kamper: Messe Cup J/G 7-20
 • Svarfrist: 10. april 2022
 • Program/mer info kommer fortløpende ved påmelding – påmelding gjørs via Profixio – se link lenger ned på siden.
Dommere som dømmer i Messecup har følgende betingelser:

Buss transport til og fra overnattingssted til hallene.
Middag fredag og lørdag på vandrerhjemmet.
Lunsjpakke i hallene lørdag og søndag
Frokost lørdag og søndag på vandrerhjemmet.
«Messecup item»
Premier til dommerne i A finalene

Honorar:
 • Kamphonorar kr. 1100 pr dag for de som overnatter (inkl. diettpenger)
 • Kamphonorar kr. 1250 pr dag for de som ikke overnatter (inkl. diettpenger)
 • Kjøregodtgjørelse kr. 3,50 per km + kr. 1,00 pr passasjer (dommer) som sitter på. (skal avtales på forhånd)
  • Buss/tåg/båt dekkes mot at det fremvises billett

Du kan logge inn via linken DOMMERE og melde deg på eller sende til e – posten her