Skip to main content

Overnatting

Innsjekk

Lagene innkvarteres på skoler i distriktet rundt hallene. Alle spillere og trenere/lagledere som skal overnatte må løse deltakerkort.

  • Innsjekking vil skje på vårt «hovedsekretariat» i Tønsberghallen, Wergelandsvei 56, 3117 Tønsberg.
  • Innsjekking vil begynne fredag 20. mai fra klokken 16:00. En eller et par ledere fra hvert lag sjekker inn laget i hovedsekretariatet.
  • Her hentes «lagposen» med bland annet deltakerebånd, Messecup item mm.
  • Eventuelle endringer av antallet deltakerkort tas i hovedsekretariatet
  • Lokale lag eller lag som ordnet egen innlosjering må også møte til innsjekk i Tønsberghallen, senest 2 timer før første kamp.

Ankomst

  • Alle lag fra samme klubb som overnatter innlosjeres på samme skole – dette er viktig for oss da det skaper klubbfølelse og sosialt samhold.
  • Lagene/spillerne kan møte opp på skolen hvor de skal overnatte. Skolene åpner fredag kl. 18:00
  • Vi ber om at lag som ønsker å komme først på lørdag, gir oss en beskjed om dette.

Romliste

På grunn av skolenes branninstrukser må alle lag fylle ut et skjema med oversikt over spillere og ledere som skal overnatte ved skolen.
Se romliste

Dusjmuligheter

Det er dessverre dårlige dusjmuligheter ved de fleste skolene. Vi henstiller derfor til at dusjing foregår i hallenes garderobeanlegg.

Skolene

Overnatting er tilrettelagt på skoler og så langt det er mulig vil lagene fra samme klubb få mulighet til å overnatte på samme skole.
Kiosk finnes på de fleste overnattingssteder. Skoler med overnatting har nattevakter. Sovepose og liggeunderlag må medbringes. Minimum 1 voksen leder må overnatte sammen med laget.

Det vil til enhver tid være 3 til 5 nattevakter til stede på nettene, som går faste runder i og utenfor skolen.

Følgende overnattingssteder er tilgjengelige under Messecup.

Byskogen skole

Wergelandsvei 54, 3117 Tønsberg
Vis på kart

Presterød barneskole

Presterød barneskole – Valløv. 22, 3151 Tolvsrød
Vis på kart

Ringshaug barneskole

Rønningsveien 13, 3153 Tolvsrød
Vis på kart

Eik skole

Jutulveien 19, 3122 Tønsberg
Vis på kart

Presterød ungdomsskole

Presterød ungdomsskole – Trimveien 11, 3151 Tolvsrød
Vis på kart

Ringshaug ungdomsskole

Rønningsveien 13, 3153 Tolvsrød
Vis på kart

Kongseik ungdomsskole

Lørteveien 9, 3123 Tønsberg
Vis på kart

Kongseik ungdomsskole

Lørteveien 9, 3123 Tønsberg
Vis på kart

Tønsberg Læringssenter

Grenaderveien 11, 3122 Tønsberg
Vis på kart

Ankomst og orden

Før laget ankommer skolen SKAL laget sjekkes inn i hovedsekretariatet i Tønsberghallen av ansvarlig leder/trener eller en av de overnattende voksne. Kontoret er åpent for innsjekking fra kl 16.00.

Skolene åpner fra kl 18:00

Pulter og stoler settes til side, slik at dere får frigjort nødvendig plass.
Alle pulter og stoler settes tilbake til sin opprinnelige plass før avreise på søndag.

Utsjekk søndag senest kl 12.00. Husk å ta med dere bagasje til hallen på søndag, da bussen ikke frakter dere tilbake fra hallen til skolen denne dagen.

Lag som trekker seg etter 1. mai blir ilagt et gebyr på kr. 2 500,-.
Disse gebyrene kommer i tillegg til innbetalt påmeldingsavgift.
Ved overtegning vil de lag som ikke har betalt påmeldingsavgift, og de sist påmeldte lag, måtte vike plass.

Ved ankomst

Når dere ankommer skolen, vil dere få tildelt klasserom av overnattingsansvarlige for den enkelte skole.
Påse at klasserommet ser OK ut, dvs at det ikke er noe som er ødelagt. Evt. defekter, noteres på skjemaet «Ordensreglement for overnatting. Samme skjema benyttes når dere forlater klasserommet søndag.

OrdensreglerRapporter materielle skader

Hotell