Skip to main content

Program

Ankomst og innsjekking

Før du ankommer

Messecup tilbyr mat som tar hensyn til allergi mot melk og gluten, samt mat uten svinekjøtt for de som ønsker dette, på alle matsteder. Dette bestilles/opplyses om ved påmelding.

Ved ankomst/innsjekk

  • Lag fra Vestfold, Buskerud, Hedmark, Akershus, Østfold, Vest Agder, Rogaland og Oslo ankommer Tønsberg og Messecup.
  • Innsjekking vil skje på vårt «hovedsekretariat» i Tønsberghallen, Wergelandsvei 56, 3117 Tønsberg.
  • Innsjekking vil begynne fredag 24. mai fra klokken 16:00. En eller et par ledere fra hvert lag sjekker inn laget i hovedsekretariatet.
  • Her hentes «lagposen» med bland annet deltakerebånd, Messecup item mm.
  • Eventuelle endringer av antallet deltakerkort tas i hovedsekretariatet
  • Alle lag fra samme klubb som overnatter innlosjeres på samme skole – dette er viktig for oss da det skaper klubbfølelse og sosialt samhold.
  • Lagene/spillerne kan møte opp på skolen hvor de skal overnatte. Skolene åpner fredag kl. 18:00
  • Lokale lag eller lag som ordnet egen innlosjering må også møte til innsjekk i Tønsberghallen, senest 2 timer før første kamp.

 

 

Messafestivalen

Turneringsstart

Kampene begynner lørdag kl 08:00

Påmelding